ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

NurYap İnşaat en yüksek kalite seviyesinde proje faaliyetlerini yürütürken doğal çevrenin korunmasını da amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda faaliyetimiz bulunan ya da bulunacak her alanda, gelecek nesillerden ödünç aldığımız çevre ile ilgili olarak aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz

 

  • Bilinçli ve duyarlı proje faaliyetlerimiz ile hava, su, toprak kirlenmesini önlemek
  • Mevcut yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve kendiliğinden tabi olunan kurallara riayet etmek
  • Proje uygulama faaliyetlerinde çevre etkilerini en aza indirecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak
  • Kurumsal bilinç ve prensipler çerçevesinde, faaliyetlerimizde çevre dostu girdiler kullanmak
  • Proje faaliyetleri kapsamında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermek
  • Kurumumuz adına tüm çalışan, tedarikçi ve taşeronlarımızın çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim – öğretimi ve eğitim argümanlarını temin etmek.